Hierophant Tarot Card Spread — Taro izplatība savienojuma atjaunošanai ar svēto

Uzziniet Savu Eņģeļa Numuru

Hierofantas Taro kārts nozīmes kopsavilkums

Pēc tam, kad muļķis ar ķeizarienes un imperatora starpniecību satiekas ar zemes ģimeni, viņi tagad tiek iepazīstināti ar plašāku sabiedrību. Hierofants pārstāv sociālās tradīcijas, izpratni par to, kā pasaulei jābalstās uz dievišķo kārtību. Viņš atspoguļo zināšanas par to, kā lietas ir darītas un kāpēc tās vienmēr ir darīts šādi. Tas ir apgūtas pieredzes un svētās gudrības ceļš. Caur Hierofantu mēs mācāmies atrast piederības sajūtu, mājas un izcelsmi starp planētas milzīgo vientulību, vai arī mācāmies justies atstumti un izolēti no savām saknēm.

Gaisma : Tradīcija, ideoloģija, paražas, rituāls, vēsture, piederība
Ēna : Konvencionalitāte, dogmas, tuvība, atstumtība

Lai uzzinātu vairāk, izlasiet visu Hierofantas tarot kartes nozīme.

Kad lietot šo Tarot izplatību

  • Kad jūtaties izolēts, vientuļš vai atvienots no sevis un citiem.
  • Kad jūti mērķa, jēgas trūkumu.

Hierophant Tarot Card Spread

Hierophant Tarot Card Spread — Taro izplatība savienojuma atjaunošanai ar svēto


  1. Ziņa – Kādi dievišķi vēstījumi parādās? Uz ko jūs tiekat aicināts?
  2. Querent – Kāds ir jūsu pašreizējais stāvoklis? Kādā veidā caur jums tiek nodota dievišķā vēsts? Kā tas tiek veidots un veidots?
  3. Zemes darbība - Kādu praktisku darbību jūs varat darīt, lai pieņemtu šo vēstījumu un īstenotu to savā ikdienas dzīvē?
  4. Piederība - Kā atrast cilvēkus, kas mani atbalsta? Kas ir mans pamats? Kas man dod piederības sajūtu, saikni ar lielāku veselumu?
  5. Vadlīnijas - Kur es varu atrast padomu un turpmākus norādījumus, mentoringu, izglītību?

Piezīme par muļķa ceļojuma Taro izplatību: Šī ir daļa no sērijas taro izplatās iedvesmojoties no Muļķa ceļojuma nodarbībām, ko pārstāv Taro galvenā arkāna. Tā kā katra lielākā arkāna kārts iemieso kādu dzīves ceļojuma posmu, mācību stundu vai arhetipu, mēs varam tās izmantot kā pamatu, lai izpētītu mūsu personīgo ceļojumu mirkļus. Tie ir arī lieliski veidi, kā ļoti personiskā veidā izpētīt katras šīs taro kārtis nozīmi.